Käyttöehdot

F-pro.fi (”Sivusto”) on F-Musiikki Oy:n (”me”) omistama ja operoima. Olemme suomessa 1103873-3 rekisteröity yritys. Rekisteröity toimipaikkamme on Antaksentie 4, 01510 Vantaa FINLAND. ALV-tunnuksemme on FI11038733 . info@f-musiikki.fi on sähköpostiosoitteemme.

Nämä ovat Sivuston käyttöehdot (”Käyttöehdot”) jotka koskevat loppukäyttäjien Sivuston käyttöä. Sivusto tarjotaan yli 18-vuotiaita Sivuston käyttäjiä varten. Ellet asu Suomessa, ole yli 18-vuotias tai et hyväksy Käyttöehtoja, et voi käyttää Sivustoa ja meillä on oikeus rajoittaa tai estää Sivuston käyttöäsi. Jos sinulla on jotain kysyttävää, lähetä kysymyksesi meille os. info@f-musiikki.fi

 

1 VELVOLLISUUTESI

1.1 Et saa:

•(a) käyttää Sivustoa (tai mitään sen osaa) mihinkään laittomaan tarkoitukseen ja sinun tulee käyttää Sivustoa kaikkien soveltuvien lakien mukaisesti;

•(b) lähettää tai siirtää Sivuston kautta (joko käyttäjän lähetyksenä alla kuvatulla tavalla tai muulla tavoin)

o(i) mitään tietokoneviruksia, makroviruksia, troijan hevosia, matoja tai mitään muuta, joka on suunniteltu haittaamaan, häiritsemään tai keskeyttämään tietokoneen normaaleja toimintaprosesseja tai

o(ii) mitään aineistoa, joka on halventavaa, loukkaavaa tai joka on säädytöntä tai uhkaavaa, tai joka voi aiheuttaa ärtymystä, epämukavuutta tai tarpeetonta huolta;

•(c) käyttää Sivustoa tavalla, joka

o(i) saattaa keskeyttää Sivuston toiminnan tai saattaa vahingoittaa tai häiritä Sivuston toimintaa tai saattaa muuttaa Sivuston toiminnan tehottomammaksi tai siten, että Sivuston tehokkuus tai toimivuus millään tavalla heikentyy tai

o(ii) loukkaa jonkun henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksia (sisältäen, niihin kuitenkaan rajoittumatta, immateriaalioikeudet, oikeudet luottamukselliseen tietoon ja yksityisyydensuojaa koskevat oikeudet);

•(d) luoda tai julkaista hypertekstilinkkiä mihinkään Sivuston osaan tai yrittää luvatonta pääsyä mihinkään Sivuston osaan tai sen komponenttiin;

•(e) kopioida tai levittää mitään Sivuston osaa millään välineellä ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta; ja

•(f) muuttaa tai muunnella mitään Sivuston osaa muutoin kuin mikä saattaa olla Sivuston tarkoituksenmukaisen käytön vuoksi perustellusti välttämätöntä.

 

1.2 Mikäli sinulle syntyy jokin oikeus, vaatimus tai kanne jotakin Sivuston loppukäyttäjää vastaan johtuen tämän loppukäyttäjän harjoittamasta Sivuston käytöstä, hyväksyt sen, että ajat kyseistä oikeuttasi, vaatimustasi tai kannettasi itsenäisesti ja ilman meihin kohdistuvaa takautumisoikeutta.

1.3 Voit käyttää Sivustoa ainoastaan henkilökohtaista, ei-kaupallista, käyttöäsi varten.

 

2 OIKEUTEMME

2.1 Varaamme itsellemme oikeuden:

•(a) väliaikaisesti tai pysyvästi, muuttaa Sivustoa tai lakkauttaa Sivuston (tai minkä tahansa sen osan) ilmoituksella tai ilman ilmoitusta sinulle. Vahvistat sen, että emme ole missään vastuussa sinulle tai millekään kolmansille osapuolille mistään Sivuston muutoksista tai sen lakkauttamisesta; ja/tai

•(b) muuttaa näitä Käyttöehtoja ajoittain. Jos jatkat Sivuston (tai minkä tahansa sen osan) käyttöä muutoksen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen kyseisen muutoksen. Velvollisuutesi on tarkastaa säännöllisesti, ovatko Käyttöehdot muuttuneet. Mikäli et hyväksy muutoksia Käyttöehdoissa, tulee sinun välittömästi lopettaa Sivuston käyttäminen; ja/tai

•(c) valvoa mitä tahansa Sivustoon liittyvää toimintaa ja sisältöä. Voimme tutkia mitä tahansa ilmoitettua näiden Käyttöehtojen loukkausta tai Sivustoon liittyvää valitusta. Voimme ryhtyä mihin tahansa toimenpiteisiin, joita pidämme tarkoituksenmukaisina (mukaan luettuna, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, varoitusten antaminen, käyttäjän Sivustolle pääsyn määräaikainen tai pysyvä estäminen, Sivustolle pääsyyn liittyvien ehtojen asettaminen, ja/tai minkä tahansa aineiston poistaminen Sivustolta).

2.2 Käytämme kohtuullisia ponnisteluja ylläpitääksemme Sivustoa. Sivustoa voidaan muuttaa ajoittain. Et ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen, mikäli et pysty käyttämään Sivustoa tai sen osaa käyttöhäiriön, toiminnan keskeytyksen tai lakkauttamisen vuoksi, siitä riippumatta, mistä syystä tämä johtui.

 

3 HENKILÖKOHTAISET TIETOSI

Kunnioitamme henkilötietojasi ja käsittelemme niitä omien Yksityisyydensuojaa koskevien periaatteidemme sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

4 LINKIT MUILLE SIVUSTOILLE

Saatamme tarjota linkkejä muille sivustoille tai muihin lähteisiin. Hyväksyt sen, että emme ole missään vastuussa näiden ulkoisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta. Emme ole vastuussa, suoraan tai epäsuorasti, näiden sivustojen yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistä taikka sivustojen sisällöistä (mukaan luettuna harhaanjohtava tai herjaava sisältö), mukaan luettuna (mutta niihin rajoittumatta) kaikki mainokset, tuotteet, aineisto tai palvelut, jotka ovat nähtävillä sivustoilla tai lähteissä tai saatavilla kyseisiltä sivustoilta tai lähteistä, emme myöskään mistään vahingosta, menetyksestä tai loukkauksesta, joka on aiheutunut tai jonka väitetään aiheutuneen siitä, että ulkoisilla sivustoilla tai lähteillä olevaa sisältöä, tavaroita tai palveluita on käytetty tai niihin on luotettu.

 

5 TILIT

Pystyäksesi käyttämään Sivuston tiettyjä osia, saatat tarvita tilin. Sivuston muiden käyttäjien tilejä ei saa koskaan käyttää ilman heidän etukäteistä suostumustaan. Luodessasi tilin sinun tulee antaa täydelliset ja tarkat tiedot. Olet yksin vastuussa toiminnoista, joita tililläsi tapahtuu. Siksi suosittelemme, että pidät salasanasi turvallisessa paikassa. Mikäli olet tietoinen tilisi luvattomasta käytöstä, tulee sinun ilmoittaa meille asiasta välittömästi.

 

6 KÄYTTÄJÄN MATERIAALI

6.1 Saatamme jatkossa sallia Sivuston käyttäjien lähettää Sivustolle videoita ja/tai muita viestejä tai materiaalia (yhteisnimitys ”Käyttäjän materiaali”). Käyttäjän materiaalin tulee aina noudattaa näitä Käyttöehtoja sekä Käyttäjän materiaalia koskevia erillisehtoja, joita voimme julkaista ajoittain sivustolla.

6.2 Lähettämällä Käyttäjän materiaalia Sivustolle annat täten:

•(a) meille peruuttamattoman, ikuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, palkkiottoman, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin (sisältäen oikeuden jälleenlisensointiin) käyttää, kopioidam muokata, tarjota, kerätä, jakaa, tuottaa jatkoteoksia, jaella, julkisesti esittää, muotoilla uudelleen, kääntää, siteerata (kokonaan tai osittain) sekä jaella eteenpäin tätä Käyttäjän materiaalia (ja muuten viestittää Käyttäjän materiaalista yleisölle) minkä tahansa nyt tunnetun tai myöhemmin kehitettävän median kautta (mukaan lukien rajoituksetta muut sivustot kuin Sivusto) mihin tahansa tarkoitukseen, olipa se kaupallinen, mainostus tai muu, sekä

•(b) jokaiselle Sivuston käyttäjälle peruuttamattoman, ikuisen, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, palkkiottoman lisenssin käyttää Käyttäjän materiaalia Sivuston kautta.

6.3 Lähettämällä Käyttäjän materiaalia Sivusolle, vakuutat meille, että:

•(a) sinulla on täydet valtuudet myöntää tässä Sopimuksessa olevat Käyttäjän materiaalia sisältävät oikeudet ja lisenssit; sekä että

•(b) lähettämäsi Käyttäjän materiaali:

o(i) ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja/tai tavaramerkit), muista oikeuksia tai yksityisyyden suojaa;

o(ii) ei riko mitään lakia, asetusta tai säädöstä;

o(iii) ei ole alentavaa, pilkkaavaa, laittomasti uhkaavaa tai häiriköivää;

o(iv) ei ole siveetöntä tai pornografista

o(v) ei riko mitään lakeja, jotka koskevat kilpailua, syrjintää tai virheellistä mainostusta.

 

6.4 Emme tue mitään Käyttäjän Materiaalia tai siitä ilmenevää mielipidettä, suositusta tai neuvoa. Jäljempänä kohdassa 8. määrätyn mukaisesti kiistämme nimenomaisesti kaiken vastuun Käyttäjän materiaalista. Emme salli tekijänoikeuksia tai muitakaan immateriaalioikeuksia loukkaavia toimia Sivustolla. Varaamme oikeuden poistaa Käyttäjän materiaalin ilman ennakkoilmoitusta mistä tahansa syystä oman harkintamme mukaan; syitä voivat olla rajoituksetta Käyttäjän materiaalin Ehtojen rikkominen ja/tai immateriaalioikeuksien rikkominen.

6.5 Hyväksyt sen, että käyttäessäsi Sivustoa saatat altistua moninaisista lähteistä peräisin olevalle, muiden käyttäjien toimittamalle Käyttäjän materiaalille, ja sen, että emme ole vastuussa tällaisen materiaalin virheettömyydestä, hyödyllisyydestä tai turvallisuudesta taikka sen tai siihen liittyvistä immateriaalioikeuksista. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt sen, että saatat altistua muiden käyttäjien toimittamalle Käyttäjän Materiaalille, joka on virheellistä, herjaavaa, sopimatonta tai vastenmielistä ja sitoudut olemaan vetoamatta mihinkään lakiin tai kohtuuteen perustuviin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin, joita sinulla on tai saattaa olla meitä kohtaan tässä suhteessa (sen mukaan kuin kohdassa 8. määrätään).

6.6 Mikäli uskot, että jokin Käyttäjän Materiaali Sivustolla on virheellistä, herjaavaa, sopimatonta, vastenmielistä tai loukkaa immateriaalioikeuksia, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä.

 

8 VASTUUNRAJOITUKSET

8.1 HUOLIMATTA SIITÄ, ETTÄ PYRIMME KOHTUULLISIN PONNISTUKSIN TARKISTAMAAN KAIKEN SIVUSTOLLE LAITETTAVAN TIEDON VIRHEETTÖMYYDEN, EMME ANNA MITÄÄN, NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA, TAKUITA SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ.

8.2 Tarjoamme Sivuston ”sellaisena kuin se on” ja ”siten kuin se on saatavilla” -perusteella käytettäväksesi vain henkilökohtaista käyttöäsi ja tietoasi varten. Ellei jotakin erityistä tuotetta tai palvelua koskevissa erillisissä ehdoissa ole toisin määritelty, emme anna minkäänlaisia nimenomaisia tai oletettuja takuita koskien Sivustoa tai Sivustolla tarjottavia tuotteita tai palveluita siitä riippumatta, onko ne tarjottu meidän toimestamme tai meidän puolestamme (mukaan luettuna ilmaiset ohjelmistolataukset), mukaan lukien, mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta, oletetut takuut tyydyttävästä laadusta, soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta, virheettömyydestä, kunnosta tai valmistusasteesta, ja oletetut takuut liittyen jakeluun, käyttöön tai kauppaan.

8.3 Ellei jotakin erityistä tuotetta tai palvelua koskevissa erillisissä ehdoissa ole toisin määritelty, emme anna minkäänlaisia takuita siitä, että Sivusto tai Sivustolla tarjottavat tuotteet tai palvelut siitä riippumatta, onko ne tarjottu meidän toimestamme tai meidän puolestamme (mukaan luettuna ilmaiset ohjelmistolataukset), täyttävät vaatimuksesi, ovat keskeytymättömiä, oikea-aikaisia, turvallisia tai virheettömiä tai siitä, että puutteet korjattaisiin, taikka siitä, että Sivusto tai palvelin, joka tekee Sivuston saataville, tai tuotteet tai palvelut, joita tarjotaan Sivustolla, joko meidän tai kolmansien toimesta (mukaan luettuna ilmaiset ohjelmistolataukset), eivät sisällä viruksia tai ohjelmistovirheitä, tai että ne ovat täysin toimintakykyisiä, tarkkoja tai luotettavia. Emme ole vastuussa tai vastuuvelvollisia sinulle mistään Sivustolle tai Sivustolta lataamisen yhteydessä kadonneesta sisällöstä tai aineistosta.

8.4 Käyttöehdoista huolimatta mikään ei rajoita niitä oikeuksia, joita sinulla kuluttajana on Suomen lain pakottavien säännösten mukaan.

8.5 Hyväksyt sen, että emme pysty takaamaan Sivuston, sillä tarjottavan tai siltä hankkimasi tiedon turvallisuutta tai yksityisyyttä, mistä johtuen emme myöskään ole näistä seikoista millään tavoin vastuussa.

8.6 Emme ole missään sopimukseen tai lakiin perustuvassa vastuussa (mukaan luettuna, mutta siihen rajoittumatta, tuottamukseen perustuva vastuu) tai muussakaan vastuussa:

•(a) mistään taloudellisista vahingoista (mukaan luettuna, mutta niihin rajoittumatta, liikevaihdon, liikevoiton, sopimusten, bisneksen tai oletettujen säästöjen menetykset); tai

•(b) mistään goodwillin tai maineen menetyksestä; tai

•(c) tietojen menetyksestä tai käytöstä; tai

•(d) erityisistä, epäsuorista tai seurannaismenetyksistä, aina riippumatta siitä, olivatko sellaiset menetykset tai vahingot meidän tai sinun miellettävissä silloin, kun niiden perusteena olevan tapahtuma sattui.

8.7 Mikään Käyttöehdoissa ei sulje pois tai rajoita vastuutamme kuolemasta tai henkilövahingosta, jotka ovat seurausta meidän tai henkilökuntamme tai agenttiemme tai työntekijöidemme huolimattomuudesta, taikka vastuutamme petollisesta menettelystä.

 

9 KORVAUSEHTO

HYVÄKSYT SEN, ETTÄ OLET TÄYSIN VASTUUSSA (JA KORVAAT MEILLE TÄYSIN KAIKKI NE KUSTANNUKSET, JOTKA AIHEUTUVAT) KAIKISTA VAATIMUKSISTA, KANTEISTA, VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ, MAKSUISTA JA KUSTANNUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MYÖS KÄRSIMÄMME OIKEUDENKÄYNTIKULUT, JOTKA AIHEUTUVAT SIITÄ, ETTÄ OLET RIKKONUT KÄYTTÖEHTOJA, SEKÄ KAIKESTA MUUSTA MEILLE SYNTYNEESTÄ VAHINGOSTA, JOKA ON SEURAUSTA SIVUSTON KÄYTÖSTÄSI (SISÄLTÄEN RAJOITUKSETTA MYÖS KÄYTTÄJÄN MATERIAALIN) TAI SIITÄ, ETTÄ JOKU MUU HENKILÖ TULEE SIVUSTOLLE KÄYTTÄMÄLLÄ SINUN TIETOKONETTASI JA INTERNET-YHTEYTTÄSI.

 

10 IMMATERIAALIOIKEDET JA KÄYTTÖOIKEUS

10.1 Hyväksyt sen, että kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen Sivustolla olevaan aineistoon ja Sivuston sisältöön, kuuluvat aina meille tai lisenssinantajillemme. Saat käyttää tällaista aineistoa ainoastaan nimenomaisesti antamamme suostumuksen mukaisesti.

10.2 Hyväksyt, että Sivustolla oleva materiaali ja sisältö on tarkoitettu vain omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi, ja että voit tulostaa yhden kopion ja ladata katkelmia Sivuston sivu(i)sta tällaiseen tarkoitukseen. Kaikki muu Sivuston aineiston ja sisällön käyttö on ankarasti kielletty. Sitoudut olemaan (ja sitoudut olemaan avustamatta tai edistämättä kolmatta osapuolta) kopioimatta, toisintamatta, lähettämättä, julkaisematta, lähettämättä TV- tai radiolähetyksenä, myymättä, lisensoimatta, esittelemättä, levittämättä tai käyttämättä kaupallisesti hyväksi tätä aineistoa ja sisältöä taikka luomatta johdannaisia töitä tästä aineistosta ja sisällöstä.

10.3 Lukuun ottamatta Henkilötietojasi (siten kuin ne on määritelty Yksityisyydensuojaa koskevissa periaatteissamme) mitään tietoa, jonka annat Sivustolla, joko kommentin muodossa, chat-huoneessa tai muutoin, ei käsitellä luottamuksellisena. Hyväksyt sen, että saatamme käyttää tällaista tietoa mihin tahansa tarkoitukseen näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

10.4 Pidätämme kaikki oikeudet Sivustoon ja Sivuston sisältöön, ellei Sivustolla ole nimenomaisesti toisin määrätty.

 

11 TIEDONANNOT

11.1 Voit lähettää meille sähköpostilla tiedonantoja liittyen Käyttöehtoihimme info@f-musiikki.fi. Koska tiedonannon lähettäminen ei takaa sitä, että olemme vastaanottaneet tiedonantosi, sinun tulee huolehtia siitä, että olet saanut meiltä kuittauksen. Pyrimme kuittaamaan tiedonantosi viiden työpäivän sisällä tiedonantosi vastaanottamisesta, ja kehotamme sinua säilyttämään kuittauksemme.

 

12 YLEISTÄ

12.1 Mikäli jotakin Käyttöehtojen kohtaa pidetään lainvastaisena, pätemättömänä tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvottomana, jätetään kyseinen ehto ottamatta huomioon, eikä sellainen ehto rajoita näiden Käyttöehtojen muiden kohtien pätevyyttä tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

12.2 Nämä Käyttöehdot (sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa) muodostavat yksinomaisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen välillemme koskien kaikkia sellaisia seikkoja, joihin näissä Käyttöehdoissa viitataan, ja ne syrjäyttävät kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset. Kummankaan osapuolen antamat suulliset selvitykset tai tiedot eivät syrjäytä näitä Käyttöehtoja. Hyväksymällä nämä Käyttöehdot vahvistat sen, että et ole luottanut mihinkään väitteisiin, joita ei ole nimenomaisesti näissä Käyttöehdoissa mainittu. Hyväksyt myös sen, että sinulle ei synny oikeutta mihinkään hyvitykseen sellaisen virheellisen tiedon johdosta, jota ei ole otettu osaksi Käyttöehtoja. Sen sijaan mikään näissä Käyttöehdoissa ei sulje pois vastuuta petollisesta menettelystä.

 

13 Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

 

14 Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.