Sopimus- ja toimitusehdot

§1 Yleistä

Kaikissa F-Musiikki Oy:n ja sen asiakkaiden välillä voimassa olevissa palvelua tai tuotetta koskevissa sopimuksissa noudatetaan seuraavia sopimusehtoja niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossa. Näistä ehdoista eriävillä tai asiakkaan yleisillä sopimusehdoilla ei ole laillista pätevyyttä, ellei niiden soveltamisesta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

F-Musiikki Oy pidättää oikeuden luvattuun tuotteeseen tai palveluun siinä tapauksessa, että tuotteita ei ole enää saatavilla. Näin voidaan toimia sekä sopimuksen vahvistamisen jälkeen että huolimatta jo suoritetusta maksusta. Tässä tapauksessa asiakkaalle ilmoitetaan asiasta välittömästi. Kaikki jo suoritetut maksut korvataan viiveettä. Tällä käytännöllä pidätämme oikeuden lisävaateisiin F-Musiikki Oy:tä kohtaan.

 

§2 Määritelmät

Myyjä: F-Musiikki Oy 1103873-3

Asiakas: Taho, joka päätyy sopimukseen F-Musiikki Oy:n kanssa

Toimittaja: Myyjälle tuotteita toimittava valmistaja tai muu toimittaja

 

Soveltamisala:

Näitä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan F-Musiikki Oy:n myymiin laitteisiin ja palveluihin, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu

 

§3 Sopimus / Kauppa

Sopimus / kauppa myyjän ja asiakkaan välillä katsotaan syntyneeksi, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai asiakas on hyväksynyt myyjän tarjouksen. Sopimuksen synnyksi voidaan myös katsoa myyjän vahvistuksen asiakkaan tilaukseen tai puhelinmyyntitapauksessa solmittu suullinen sopimus.

 

§4 Toimitus ja toimitusaika

Vahingonvastuu siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet on luovutettu asiakkaalle tai kuljetusyritykselle. Myyjä voi vakuuttaa toimituksen asiakkaan laskuun, jolloin vakuutuskulut laskutetaan erikseen. Tuotteiden saatavuus ja toimitusaika vaihtelee tuotekohtaisesti. Vahvistamme tuotteen toimitusajan tilauksen yhteydessä. Mikäli tuotetta ei löydy varastostamme, toimitusaika vaihtelee 3 – 21pv välillä. Toimitusaika on sovitaan sopimuskohtaisesti.

 

§5 Force Majeure

Myyjä ei ole vastuussa viivästyksistä, joihin myyjä ei kohtuudella pysty vaikuttamaan.

 

§6 Maksuehto ja arvonlisävero

Maksuehto asiakkaalle on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei kirjallisesti muuta ole sovittu. Viivästyskorko on 13 %. Tuotteiden hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

 

§7 Takuu ja vastuu tuotteen virheestä

Myyjä antaa asiakkaalle 12 kuukauden takuun tuotteen virheettömyydestä. Raaka-aine- ja valmistusvirheet myyjä sitoutuu korjaamaan valintansa mukaan joko kunnostamalla virheelliset tuotteet tai toimittamalla uudet korvaavat tuotteet. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa ja palauttaa virheelliset tuotteet myyjälle tarkastettavaksi lähetteineen ja vikaselvityksineen. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat väärästä käsittelystä tai käytöstä eikä normaalista kulumisesta tai tuotteeseen tehdyistä muutoksista. Virheellisten tuotteiden palautuskuluista vastaa asiakas ja korjattujen tai uusien korvaavien tuotteiden toimituskuluista vastaa myyjä. Myyjän vastuu tavaran virheestä rajoittuu takuuseen, eikä myyjä ole velvollinen korvaamaan mitään välillisiä vahinkoja tai kuluja.

 

§8 Tilauksen peruuttaminen ja sopimuksen purkaminen

Asiakas voi peruuttaa tilauksen vain myyjän suostumuksella. Sovituista varastotuotteiden peruutuksista hyvitetään enintään 80 %. Välitystuotteita, jotka myyjä on hankkinut nimenomaan asiakasta varten, koskevia peruutuksia myyjä ei hyväksy.

Sopimuksen purkaminen on tehtävä todistetusti kirjallisesti, joko kirjeellä, faksilla tai sähköpostilla. Sopimuksen purkamisen syyn ollessa pätevä, asiakas palauttaa tuotteet, joista ei ole vielä suoritetta. Mikäli asiakas ei kykene palauttamaan tuotteita, osaa niistä tai asiakkaan palauttamat tuotteet ovat heikentyneessä kunnossa, on asiakas velvollinen korvaamaan tuotteiden mahdollinen arvonaleneminen. Tähän arvonalenemiseen ei lasketa tarkoituksen mukaisesta käytöstä johtuvaa kulumista.

Jos sopimus on rahoitettu lainalla ja asiakas purkaa sopimuksen, asiakas ei enää ole oikeudellisesti sidottu lainan ehtoihin, sillä edellytyksellä, että molemmat sopimukset muodostavat taloudellisen yksikön. Tämä on oletuksena jos myyjä toimii myös lainanantajana tai siinä tapauksessa jos myyjä avustaa asiakasta lainan takaamisessa. Jos sopimuksen purkautuessa myyjä on jo myönnetyn lainan edunsaajana, myyjän velvollisuudet ja oikeudet asiakasta kohtaan siirtyvät lainanantajan vastuulle niiden ollessa rahoitetun sopimuksen seurausta.

 

§9 Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka

Myyjän ja asiakkaan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia ja sopimuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan, mikäli niistä ei voida neuvotteluin sopia, Helsingin käräjäoikeudessa.